Home

Archbishop

2009 @Archdiocese of Lingayen-Dagupan Jovellanos

ANG HIWAGA NG PASKO!

 

Naghihirap ang Pilipinas. Maghihirap pa raw ang buong mundo sa susunod na taon at tiyak na ang mahirap na bayan natin ay lalo pang mahihirapan. Ang mga pangako ng mga kandidato sa pambansang halalan ay tutulungan ang mga mahihirap na makaahon sa kanilang katayuan. Hindi ba lagi na nating naririnig ito at hanggang ngayon ay pangarap pa rin? Ang dating panaginip na makaahon sa kahirapan ay nagiging bangungot na at gusto na nating magising. Kailangan na nga tayong gumising at kilalanin na ang kalutasan sa ating kahirapan ay nasa aral ni Jesus, wala sa pangako ng kandidato.

Paano nilalabanan ng pamahalaan ang kahirapan? Paano naman nilalabanan ng Diyos ang kahirapan?

Nagkatawang tao ang Diyos upang tulungan tayong makaahon sa kahirapan—kahirapan ng gutom, uhaw, lungkot, kahubaran, sakit ng karamdaman. Sa dapit hapon ng buhay, tayo naman ay susukatin ayon sa ginawa natin para sa mga gutom, uhaw, nalulungkot, hubad at may karamdamang kapwa tao natin.

Paano nilabanan at patuloy na nilalabanan ni Jesus ang kahirapan?

Nakiisa siya sa mahihirap at niyakap nang buong puso ang buhay ng mahirap. Mahiwaga! Hanggang ngayon hindi pa rin natin lubos na ginagamit ang paraan ni Jesus upang labanan ang kahirapan. Ang pagtulong ay hindi sapat. Kailangang matutunan natin ang mamuhay ng payak upang lubos nating masabing kaisa tayo ng mahirap. Hindi nanatiling nakaluklok sa langit ang Diyos. Tumawid siya sa ating abang kalagayan—mula langit ay tumawid sa lupa-- at pinasan ang lahat ng mabibigat nating suliranin.

We will not be able to fight poverty unless we know the real meaning of "communio". Jesus became man and united Himself with us. He is no longer different from us. He is now like us in all things except sin. He came not take away our sufferings; rather he just stayed with us, lived among us and endured the sufferings we are enduring. There is no solution to end all sufferings. This is our inheritance from our first parents. We can only lessen human pain by choosing to live in simplicity—in solidarity with the poor.

Matapos yakapin ang kahirapan, tinuruan niya tayo kung nasaan ang tunay na kayamanan. Kamangha-mangha! Pangarap pa rin natin ang yumaman. Hindi naman ito masama subalit baka dahil sa pangarap na ito ay ipagpalit na natin ang Utos ng Diyos at isanla na natin ang ating kaluluwa basta kumita nang pera. What will it profit a man if he gains the whole world but suffers the loss of his soul!

Jesus taught us not to get richer but to search for the meaning of our misery. Poverty is not solved when all people get wealthy. When you have found the meaning of life and discovered the power of love, even water becomes sweet, hunger becomes nourishing, pain becomes a friend. Jesus did not take away our crosses. He told us to carry our crosses and follow Him. Poverty cannot be solved by relief dole-outs and lotteries. Poverty is overcome when we have discovered that our real wealth is not money but faith in the Lord.

Sa huli, siya na kalaban ng kahirapan ay humingi ng tulong sa atin at nagpalimos ng tulong mula sa atin. Kay hirap unawain! The Almighty chose to be helpless to show us the answer to poverty. Si Jesus na makapangyarihan at kataas-taasan sa lahat ay naging mistulang alipin; hindi nangunyapit sa karangalan ng Diyos at naging isang taong dukha at aba at hiningi ang tulong at kalinga ng kanyang nilalang. Hindi natin kailangan si Superman o Wonderwoman. Ang paglaban sa kahirapan ay nagsisimula sa pagkilalang tayong lahat ay nangangailangan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa’t isa.

The height of God’s lesson in facing human misery is when we He allowed Himself become a small baby fully dependent on human beings. He emptied Himself and took the form of a slave and told us ìI need youî. Christmas tells us that lesson—the Creator humbly begs the creature for help. This is the magic of Christmas. When we have fully learned the value of humility, we have found the first step to Christ like poverty.

Mahiwaga ang Pasko. Mahiwaga ang kahirapan. Mahiwaga ang mga pamamaraan ng Diyos. Bigyan natin ng puwang ang mga hiwagang ito sa ating puso. Labanan natin ang kahirapan ayon sa yapak ng Sanggol sa sabsaban.

 

 

Mula sa Katedral ng San Juan Apostol, Dagupan City, Disyembre 25, 2009

 

 

+SOCRATES B. VILLEGAS

Arsobispo ng Lingayen Dagupan

Going to Dagupan?

The Roman Catholic

Archdiocese of Lingayen-Dagupan

(Central Pangasinan, Philippines)

BISHOPSOCCOATOFARMnewcopy2
Home
Gallery
Archives
News
Archbishop SOC
Clergy
OfficialPhoto
The Archdiocese
Commissions
Seminarians
Circular Letters
Asin na Mundo
Documents
CBCP Online
Daily Reflections
Daily Readings
The Vatican
Links
RCALD Blogsite
logoALD
Home Gallery Archives News Archbishop SOC Clergy The Archdiocese Commissions Seminarians Circular Letters Asin na Mundo Documents CBCP Online Daily Reflections Daily Readings The Vatican RCALD Blogsite